Yaşam Boyu Öğrenme ve Sürekli Eğitim Merkezleri

0
1675

Avrupa Komisyonu (2002) kişinin bireysel, sosyal ve mesleki bağlamda bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmesine yönelik her türlü etkinliği yaşam boyu öğrenme olarak kabul etmiştir. Günümüzde gerek baş döndürücü bir hızla ilerleyen teknoloji nedeniyle değişen yaşamsal ve toplumsal ihtiyaçlar bireylerin değişen dünyaya adaptasyonu için sürekli öğrenmeyi kaçınılmaz hale getirmiştir. Dünya genelinde insanların çeşitli nedenlerle ve amaçlarla geçmişe oranla çok daha yüksek oranda yer değiştirmeleri sonucu gerek dil becerileri gerekse kültürel farkındalık ve adaptasyon gibi çeşitli konularda bireysel gelişim ihtiyacı artış göstermiştir. Aktif vatandaşlık, medya okuryazarlığı ve girişimcilik gibi 21. Yüzyıl insanının sahip olması gereken çeşitli becerilerden bahsedilmektedir artık. Yine sürekli değişen, gelişen ve güncellenen istihdam koşulları gerek istihdam edilebilme ve gerekse çalışanların var olan pozisyonlarını koruyabilmeleri bağlamında bilgi, beceri ve yeterliklerin sürekli güncellenmesini zorunlu kılmaktadır. Hatta birçok araştırmada, yakın gelecekte birçok mesleğin güncelliğini ve işlevselliğini yitirmesiyle beraber insanların ömür boyu aynı meslekte çalışarak emekli olamayacakları, birçok insanın çalışma hayatlarının sonuna kadar iki veya daha fazla iş değiştirmek zorunda kalacağı ifade edilmektedir. Üstelik günümüzde insan hayatına giren ve yakın gelecekte de girmeye devam edecek olan birçok yeni meslek uzun süreli eğitimlerden daha çok kısa sürede yeterlik kazandıracak nitelikte eğitimler gerektirmektedir. Çok hızlı eskiyen bilginin geçmişe oranla daha kısa bir zaman diliminde güncellenmesi gerektiği görülmektedir. Yaşam boyu öğrenmenin bu kadar önemli hale geldiği bu dönemde insanlar öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için yararlanabileceği çeşitli kanallara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bağlamda güncel bilginin üretildiği üniversitelerin bu ihtiyaca yanıt verebilmesinde başat aktörler olarak sürekli eğitim merkezleri her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri gerek mesleki, gerek bireysel ve gerekse sosyal bağlamda düzenlediği çeşitli eğitsel programlar, etkinlikler ve projelerin yanısıra insanların yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarının farkına varmasını sağlama potansiyeline de sahiptir.

Yaş ve konu sınırlaması olmaksızın üniversite sürekli eğitim merkezlerince faaliyetler düzenlenebilmekte ve insanların toplumda var olması ve rekabet edebilmesine yardımcı olmanın yanısıra toplumsal gelişmeye ve değişmeye de önemli katkılar sunulmaktadır.