İlke ve Esaslar

 ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM DERNEĞİ İLKE VE ESASLARI

MADDE 1: Tanım

22.12.2014 tarihli yayınlanan Üniversiteler Sürekli Eğitim Derneği tüzüğünün öngöremediği durumlarda dernek yönetim kurulunun başvurduğu ilkeleri içerir.

MADDE 2: Genel Kurul Üyeliği

Üst üste üç kez Genel Kurul toplantısına katılamayan üyeler üyelikten çıkarılır. Bu durum ilk 5 sene uygulanmaz.

MADDE 3: Yönetim Kurulu Üyeliği

Üst üste iki kez Genel Kurul toplantısına (olağanüstü toplantılar hariç) katılmayan üyeler Yönetim Kurulu Üyeliği için aday olamaz.

Yönetim Kurulu Üyesi olan merkezler arasında deneyimlerin aktarılması açısından, en az 10 yıllık kurumda en uzun süre görev yapan en az iki temsilcinin olması ve derneğin Merkezi olan Ankara’dan en az üç temsilcinin olması esastır.

Bir sonraki dönem Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi sırasında 2 vakıf ve 5 devlet üniversitesini temsil edecek üyenin seçimi için en fazla 14 (4 Vakıf; 10 Devlet Üniversitesi) aday önceden belirlenir.

MADDE 4: Yönetim Kurulu Çalışma Esasları

ÜNİSED web sitesi içeriği Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

MADDE 5: Çalışma Grupları ve Komiteler

Komiteler ilkesel esaslarla çalışır ve iki seneliğine seçilir. Komite üyeleri üç kez üst üste seçilebilir.

Çalışma Grupları ihtiyaca göre kısa süreli projeler doğrultusunda çalışır. Çalışma grubu üyeliği, görevi bittiğinde sona erer.

Komiteler ve Çalışma Gruplarının isimleri ve görevleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve üyelere duyurulur. Görev almak isteyenler Yönetim Kuruluna başvurur ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.

Çalışma Grupları ve Komiteler yaptıkları çalışmaları ilgili Yönetim Kurulu üyesine sunarlar.

Çalıştayları yürüten kişiler, çalıştay yapıldıktan sonra 1 ay içinde ÜNİSED Genel Kuruluna rapor sunar.

MADDE 6:

Bu ilke ve esaslar ÜNİSED Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.