ÜNİSED

Sürekli Eğitim Merkezlerinin (ve muadili Merkezler) malî ve bürokratik sorunlarının yetkili merciler karşısında tek elden güçlü şekilde temsil edilerek çözümlenmesini sağlamak ve merkezlerde düzenlenen tüm eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak daha aktif ve kaliteli eğitim veren kurumlar haline getirilmesini sağlamak amacıyla 22.12.2014 tarihinde kurulmuştur.

Hakkımızda

17 Aralık 2010 tarihinde kurulan Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri (TÜSEM) Konseyi toplantıları sonucunda, konseye paralel olarak çalışma yürütmesi amacıyla dernek kurulmasının gerekliliği ortaya konmuş ve 22.12.2014 tarihinde 8 kurucu ile Üniversiteler Sürekli Eğitim Derneği (ÜNİSED) kurulmuştur.

Derneğin temel amacı, Sürekli Eğitim Merkezlerinin (ve muadili Merkezler) malî ve bürokratik sorunlarının yetkili merciler karşısında tek elden güçlü şekilde temsil edilerek çözümlenmesini sağlamak ve merkezlerde düzenlenen tüm eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak daha aktif ve kaliteli eğitim veren kurumlar haline getirilmesini sağlamaktır.

Kuruluş

ÜNİSED Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne 22.10.2014 tarihinde yapılan başvuru sonucu kurulmuştur.

Tüzük

  • 10.10.2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan değişiklikleri içeren yürürlükteki son sürüm (pdf)

  • 22.10.2014 tarihli kuruluş tüzüğü (pdf)

Genel Kurul Toplantıları

2015-2016 yılları arasında 1 Genel Kurul, 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup toplantılar hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir.

  • Genel Kurul Toplantısı, 3 Haziran 2015, İstanbul
  • Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 10 Ekim 2015, Adana

Üyelerimiz

  • Yürütme Kurulu Üyeleri
  • Genel Kurul Üyeleri

Duyurular

Üyelik Başvurusu

Üyelik Koşulları

a) Fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler,

i. Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinde (veya muadil Merkezlerde), Yönetici, Yönetici Yardımcısı ve/veya Merkez Yönetim Kurulu görevini yürütmekte veya yürütmüş olanlar,
ii. Eğitim Fakültelerinde Yaşam Boyu Eğitim veya ilgili alanlarda (yetişkin eğitimi, PDR vb) öğretim elemanı olanlar

b) Amaçları ve yürüttükleri etkinliklerle ÜNİSED'in amaçlarını destekleyecek olan kamu hukuku tüzel kişileri

Yönetim Kurulu kararıyla ÜNİSED üyesi olabilirler.

ÜNİSED'e üyelik başvurusu için lütfen tusemk@metu.edu.tr adresine e-posta gönderiniz.

Sürekli Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu

SEPAK

Sürekli Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu sürekli eğitim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürütür.

SEPAK Çalışmaları:

ÜNİSED Değerlendirme ve Akreditasyon Yönergesi

İletişim

ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM DERNEĞİ
ODTÜ Teknokent Ostim Merkezi Uzayçağı Caddesi 1308. Sok. No:6/Z-11
Ostim OSB Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0312 2107546
e-posta: tusemk@metu.edu.tr

logo